Bảo hiểm xe - Hyundai Kinh Dương Vương

Bảo hiểm Xe

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢO HIỂM THÂN XE ĐÚNG CÁCH
⚠️Trường hợp xảy ra sự cố bảo hiểm, công việc đầu tiên bắt buộc để đúng quy trình để không bị chế tài là : 
- Gọi vào hotline bảo hiểm ngay tại thời điểm xảy sự cố dù va quẹt nặng hay nhẹ.
- Đứng tại hiện trường chụp lại hình ảnh va chạm, 1 tấm xa toàn cảnh, 1 tấm gần thấy rõ biển số xe và chỗ hư tổn. 
⚠️ Lưu ý: tất cả bảo hiểm cấp từ ngày 01/01/2019 theo Thông tư của Bộ Tài Chính, người được bảo hiểm sẽ đóng 500.000đ mỗi vụ. 
Hotline của các công ty Bảo hiểm: 
- Bảo Hiểm Bảo Việt: 1900 55 88 99.
- Bảo Hiểm Dầu Khí (PVI): 1900 54 54 58.
- Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI): 1900 54 54 75.
- Bảo Hiểm PJICO: 1900 54 54 55.
- Bảo Hiểm Quân Đội (MIC): 1900 55 88 91.
- Bảo Hiểm Bảo Minh: 1800 58 88 12.
- Liberty 1800 59 99 98.
0933338293